Belangrijke informatie Groeipakket en FONS

  • 11 december 2020

FONS, de Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket - de nieuwe Vlaamse kinderbijslag - uitbetaalt, geeft u graag belangrijke informatie mee over het Groeipakket en hun werking. 

FONS portaal

Onlangs werd het nieuwe portaal 'MijnFONS' gelanceerd waar FONS gezinnen hun betalingen, bedragen, rechten en documenten kunnen terugvinden. Het portaal is ook een handige tool voor gezinsondersteuners die op deze manier gezinnen kunnen begeleiden in hun zoektocht naar informatie. Bekijk hier een instructiefilmpje.

Automatische coronatoeslag

Toeslag GroeipakketDe Vlaamse regering voorziet opnieuw een toeslag in het Groeipakket voor kwetsbare gezinnen met kinderen: de coronatoeslag. Hieronder wat meer informatie over deze toeslag:

  • Bedrag coronatoeslag: De coronatoeslag bedraagt 35,00 euro per kind. Bij gezinnen met gelijkmatig verdeelde huisvesting kan de helft van de toeslag worden toegekend. Dit geldt voor gezinnen die reeds in het systeem van de begunstigden zitten, niet voor zij die nog bijslagtrekkende zijn.
  • Grensbedrag gezinsinkomen: De coronatoeslag wordt toegekend wanneer het gezinsinkomen op jaarbasis niet hoger is dan 31.605,89 euro.
  • Automatische toekenning: De toekenning van de coronatoeslag gebeurt automatisch. Als een kind recht heeft op een sociale toeslag over november 2020 op basis van een gezinsinkomen dat niet hoger is dan 31.605,89 zal de coronatoeslag automatisch worden betaald.  De gezinnen moeten bijgevolg geen afzonderlijke aanvraag voor de coronatoeslag indienen. Opgelet: als het kind aanspraak maakt op een sociale toeslag op basis van een gezinsinkomen dat ligt tussen 31.605,89 euro en 64.424,00 euro kan de coronatoeslag niet worden betaald.
  • Betaling: De coronatoeslag wordt betaald op 15 december 2020 met een afzonderlijke betaling aan dezelfde begunstigde(n) als de sociale toeslag over november 2020. Als het recht op de coronatoeslag later wordt vastgesteld zal de toekenning ook met een afzonderlijke betaling gebeuren.

Zitdagen

Een aantal partners lieten weten dat er verwarring is ontstaan over de fysieke dienstverlening voor het Groeipakket. FONS blijft ter plaatse gaan en bemant de zitdagen als de locatie toegankelijk is voor publiek of bezoek op afspraak. Een overzicht van waar ze reeds aanwezig zijn, vindt u hier

FONS zal gesloten zijn van 25/12 tem 04/01.