Beleidsplan Bonstato

Elke eerstelijnszone heeft een aantal vaststaande opdrachten gemeen. Daarnaast bepaalt elke zone enkele accenten (acties) die specifiek voor de zone aandacht krijgen. Het beleidsplan van ELZ Bonstato, bekrachtigd door het veranderforum, is verlengd tot 2022. Het werd opgesteld door het veranderteam en de zorgraad. Lees hieronder de acties en doelstellingen voor ELZ Bonstato:pdf bestandDeel 1 Actualisatie beleidsplan 2022.pdf (226 kB)

pdf bestandDeel 2 Actualisatie actieplan 2022.pdf (348 kB)

 

Thema: Elkaars aanbod leren kennen

Geen strategische doelstelling

OD 1 Eind 2021 zijn alle partners van ELZ Bonstato gekend en kennen ze elkaars aanbod.

Indicatoren

 1. 80% van de geregistreerde organisaties bevestigd dat de gegevens op de sociale kaart up to date zijn.
 2. We hebben een groei met 10% van niet-geregistreerde partners in de sociale kaart.

Thema: Leemtes / zorgnoden in de regio opsporen en projectmatig aanpakken

SD 2: Eind 2022 zijn binnen de ELZ Bonstato zowel de noden van zorg en welzijn als de leemtes in de organisaties van zorg en welzijn in kaart gebracht.  

OD 2.1. Trajectbegeleiding invoeren voor iedere bewoner van Bonstato die naar ROB/RVT wenst te gaan. Welke mogelijkheden kunnen aangewend worden in de trajectzorg in afwachting van een definitieve verhuis naar een WZC? Over de muren van bepaalde sectoren heen kijken naar mogelijke (tijdelijke) al dan niet (definitieve) oplossingen. 

Indicatoren

 1. We beschikken over een uitgewerkte trajectbegeleiding voor iedere persoon met een zorgnood die naar een ROB/RVT wenst te gaan.
 2. Deze trajectbegeleiding werd via minstens drie kanalen kenbaar gemaakt aan PZON, mantelzorgers,  vrijwilligers ...

OD 2.2. Methodieken zoeken om psychisch welzijn van de schoolgaande jeugd in de ELZ te bevragen en de zoekopdrachten dan uitvoeren. 

Indicatoren

 1. We hebben minstens 1 methodiek om het psychisch welzijn van de schoolgaande jeugd te bevragen.
 2. De gekozen methodiek is éénmaal toegepast binnen de ELZ.
 3. De toegepaste methodiek is geëvalueerd.  

Thema: Ondersteunen van de mantelzorger

SD 3: Eind 2022 is er een ontwerp van structuur ontwikkeld om mantelzorgers uit ELZ Bonstato te ondersteunen.  

OD 3.1. Eind 2021 zijn het bestaande aanbod en de doelstellingen van de organisaties die werken met en voor mantelzorgers binnen ELZ Bonstato in kaart gebracht.

Indicator

 1. Het aanbod en de doelstellingen van de mantelzorgorganisaties is opgenomen in de sociale kaart.

OD 3.2. Eind 2021 is een traject uitgewerkt om zowel professionals als mantelzorgers te informeren over het bestaande aanbod en de doelstellingen van de organisaties die werken met en voor mantelzorgers binnen ELZ Bonstato. 

Indicatoren

 1. De gekende partners (sociale kaart) zijn via minstens 3 kanalen geïnformeerd over het aanbod en de doelstellingen van de mantelzorgorganisaties.
 2. Het aanbod en de doelstellingen van de mantelzorgorganisaties werd via minstens drie kanalen kenbaar gemaakt het brede publiek / de inwoners van de ELZ.
 3. De ingezette kanalen werden geëvalueerd.

OD 3.3. Eind 2021 is een gezamenlijke visie tussen professionals en mantelzorgers binnen ELZ Bonstato ontwikkeld om de zorgcontinuïteit te verzekeren. (link OD 4.1.) 

Indicator

 1. De AV heeft een visie goedgekeurd om binnen ELZ Bonstato de zorgcontinuïteit te verzekeren.

Thema: Zorg- en ondersteuningscontinuïteit

OD 4.1. Eind 2021 is er een gedragen visie over de zorgcontinuïteit waarin de noden voor zorgcoördinatie en ondersteuning van alle partners van Bonstato, mantelzorgers inbegrepen, zijn vermeld. Om spraakverwarring tegen te gaan hanteert Bonstato een gemeenschappelijk begrippenkader. Bonstato ontwikkelt tegen eind 2021 een signaalfunctie naar de overheid.

Indicatoren

 1. Een visietekst is ontwikkeld en goedgekeurd door het forum.
 2. Een gemeenschappelijk begrippenkader is ontwikkeld.
 3. Een strategie van signaalfunctie naar de overheid is ontwikkeld.

OD 4.2. Eind 2021 is er een inventaris van alle bestaande instrumenten binnen het wettelijk kader.

Indicatoren

 1. Een inventaris van alle bestaande instrumenten is opgemaakt.

OD 4.3. Eind 2021 worden de bestaande instrumenten maximaal ingezet.

Indicatoren

 1. Registratie van momenten van multidisciplinair overleg in het kader van zorgcontinuïteit met vermelden van knelpunten.
 2. Tegen eind 2021 is er een protocol, procedure, hoe we met de bestaande instrumenten omgaan (organisatie, betalingen, feedback…).
 3. In een latere fase wordt deze procedure bekend gemaakt en verspreid bij de partners van Bonstato.