Beleidsplan eerstelijnszone Houtland en Polder

Eerstelijnszone Houtland en Polder – Tijd voor actie in 2020!

We gaan de uitdaging aan. We willen drempelverlagend, proactief, outreachend, verbindend werken én zijn.

We willen er zijn voor elkaar en voor onze personen met een zorgnood, hun mantelzorgers en het brede netwerk daarrond. Onze samenwerking is van cruciaal belang om de eerste lijn op de kaart te zetten en helderheid te scheppen voor iedereen.

 

Lees het actiebeleidsplan van eerstelijnszone Houtland en Polder

pdf bestandBeleidsplan eerstelijnzone Houtland en Polder - 2020-2021 (254 kB)

Woordenwolk beleidsplan Houtland en Polder