Omgevingsanalyse ELZ Schelde en Leie 2022

Eerstelijnszone Schelde en Leie verdiepte zich in 2022 in een omgevingsanalyse en bracht zo de lokale noden, behoeften, belangrijke doelgroepen en het aanbod binnen zorg- en welzijn in kaart. Deze verworven inzichten fungeren als vertrekpunt om in een latere fase beleidskeuzes te maken en gedragen acties te kunnen ontwikkelen in ELZ Schelde en Leie.

Bekijk onderstaand het besluit en inzichten van de omgevingsanalyse of de volledige omgevingsanalyse van ELZ Schelde en Leie 2022.

Beleidsplan van onze zone

Onderstaand kan je het beleidsplan vinden van onze zone met daarin onze missie, visie en verschillende beleidsdoelstellingen.

Beleidsdoelstellingen Schelde-Leie

Overzicht strategische en operationele doelstellingen

Strategische doelstelling 1: Versterken van de eerstelijn

Operationele doelstelling 1.1

Buurtsignalisatie en buurtwerking

Operationele doelstelling 1.2

Dementiezorg aan huis

Operationele doelstelling 1.3

Valpreventie thuis

Strategische doelstelling 2: Samenwerking tussen de eerste en de tweedelijn versterken

Operationele doelstelling 2.1

Transmurale zorg

Operationele doelstelling 2.2

Een uniform medicatieschema