Beleidsplan Oost-Meetjesland

Situering van dit beleidsplan

ELZ Oost Meetjesland wil met zijn beleidsactieplan een antwoord bieden op de kernopdrachten van de eerstelijnszone. ELZ Oost Meetjesland draagt transparante communicatie en participatie hoog in het vaandel. Daarom werd er voor de opmaak van het beleidsactieplan maximaal beroep gedaan op alle partners in de eerstelijnszone.

Tijdens verschillende fora hebben de leidende vragen een centrale rol gespeeld om op een interactieve manier de missie en visie vorm te geven. Deze resultaten fungeerden als basis om via kleine groepen op een volgend forum na te denken wat mogelijke doelstellingen en acties kunnen zijn, rekening houdend met de leefomgeving van onze zone. Een werkgroep bestaande uit leden van het bestuursorgaan (met oog op een evenwichtige vertegenwoordiging uit elke cluster) werd samengesteld. Zij kregen de opdracht om de verzamelde informatie onder de loep te nemen en deze te vertalen in gedragen strategische en operationele doelstellingen.  Het beleidsactieplan werd nadien (unaniem) gevalideerd door het forum.

De verdere concretisering van dit beleidsplan is een uitdaging die ELZ Oost Meetjesland met beiden handen zal grijpen zodat elke persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, elke mantelzorger, elke vrijwilliger, elke partner in de zorg en welzijn en elk lokaal bestuur zich veilig voelt en de eerstelijnszone ervaart als een complementair samenwerkend netwerk. 

Klik hier om het volledige beleidsplan 2021 van VZW Zorgraad Oost-Meetjesland te lezen.

pdf bestandBeleidsplan 2021 ELZ Oost-Meetjesland.pdf (313 kB)