Beleidsplan RupeLaar

Het volledige beleidsplan van Eerstelijnszone RupeLaar kan u hier terugvinden: pdf bestandBeleidsplan RupeLaar.pdf (1.02 MB)

Omwille van de eerste coronacrisis is er vertraging opgelopen in het uitwerken van het actieplan. Tijdens de zomer van 2020 voorzien we toch een doorstart van de werkgroepen zodat we de doelstellingen kunnen behalen. 

Eerstelijnszone RupeLaar zal zich focussen op volgende 4 actiepunten

  1. De zorgaanbieders van ELZ RupeLaar leren elkaar en elkaars aanbod beter kennen via de aangeboden fora door de ELZ.
  2. De zorgaanbieders beschikken over de kennis en vaardigheden om gebruik te maken van de sociale kaart (SOKA), ze zijn zich meer bewust van het belang ervan en zijn op de hoogte van de eigen verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de gegevens.
  3. Meer inwoners zijn geïnformeerd over de werking van de ELZ.
  4. GBO.

Op 20 augustus 2020 gaan de werkgroepen van start.