Wat is BelRAI?

BelRAI© laat toe een globale beoordeling te maken van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden.

Zorgverleners verzamelen op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze gegevens die vervolgens kunnen dienen om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) zorgverlening.

De gegevens worden door de zorgverleners elektronisch geregistreerd. Hiervoor wordt een gratis BelRAI© onlineplatform aangeboden.

BelRAI© is dus een hulpmiddel voor zorgverleners en zorgorganisaties om de noden en het functioneren van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen.

De BelRAI© beoordelingsinstrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde instrumenten van interRAI. De interRAI instrumenten leveren ook gevalideerde algoritmen die op basis van de verzamelde informatie berekeningen maken met betrekking tot het functioneren van de persoon, zijn zorgrisico’s en zijn sterkten en zwakten. De algoritmen geven ook aan wat de aandachtspunten van de persoon zijn en laten de zorgverlener toe een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.

Alle gegevens worden opgeslagen in de centrale BelRAI©-databank zodat ze met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Klik hier voor meer informatie over BelRAI in Vlaanderen.

Pilootproject BelRAI Home Care binnen ELZ Dender

Op 1 juni 2023 zal Vlaanderen BelRAI Home Care als globaal multidisciplinair indicatie-instrument invoeren in de thuiszorg. Om die transitie voor te bereiden is ELZ Dender uitgekozen als pilootproject.

Het pilootproject bestaat uit volgende onderdelen:

  • Er wordt een gratis opleiding voorzien door het Kwaliteitscentrum voor diagnostiek. Zowel voor trainers als indicatiestellers. Er is ook een verkort traject voorzien voor indicatiestellers die al in het bezit zijn van het attest BelRAI Screener.

Na het volledig doorlopen van het traject en wie geslaagd is voor het examen krijgt een attest voor de BelRAI Home Care.

  • Het uittesten van de Belrai Home Care (HC) in ‘real live’ in de ELZ Dender bij alle zorgbehoevenden in de thuiszorg die het afkappunt in de Belrai-screener bereiken.

Hiervoor wordt gekeken naar hulpverleners actief in ELZ Dender (gemeenten Dendermonde, Buggenhout, Berlare, Zele, Hamme en Lebbeke).

  • Het uittesten van het Vlaamst IT-platform Belrai:

o Werkt de app technisch en is die gebruiksvriendelijk?
o Is interdisciplinair invullen van de Belrai Home Care mogelijk?
o Is gegevensdeling mogelijk?
o Specifieke aandacht voor (federale) gezondheidsberoepen: huisartsen en thuisverpleging

  • Gestructureerde gebruikersfeedback geven.

Tegelijkertijd worden valide data verzameld voor het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in het kader van het onderzoek naar de persoonsvolgende financiering in de thuiszorg.

Extra boterhammen en soep: toelichting en oproep deelname pilootproject

Op 30 juni werd een extra Boterhammen en Soep georganiseerd rond de kick-off van het pilootproject BelRAI Home Care (HC) binnen onze Eerstelijnszone.

Via onderstaande linken vind je de presentaties en een opname van de toelichting terug:
de presentatie van de informatiesessie
de presentatie van KCD
de opname van beide presentaties

Vragen over het pilootproject?

Neem contact op met de 2 projectleiders: linde.bombeke@cm.be of margareta.organe@wgkovl.be