Bericht aan dokters, apothekers, vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen barometer WE40

Beste dokter, apotheker, vroedvrouw, thuisverpleegkundige,

Vulde jij reeds de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ in?

Graag willen ook wij jullie motiveren tot het invullen van deze vragenlijst omdat dit voor jullie, voor onze eerstelijnszone én voor de Vlaamse en federale overheid zeer waardevolle informatie geeft waaraan gerichte acties gekoppeld kunnen worden.

Waarom zou  je de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ bevraging invullen?

Het doel van de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ is:

 • Meten van de COVID-19 incidentie in de eerste lijn
 • Meten van de capaciteit aan personeel in de eerste lijn
 • Meten van de hoeveelheid beschermend materiaal in de eerste lijn

Om tot gerichte acties te kunnen komen op basis van de resultaten:

 • Ondersteuning van praktijken of diensten met personeelsuitval omwille van ziekte
 • Organisatie van het ontslagbeleid na hospitalisatie van COVID-19 besmette patiënten naar de eerste lijn, zoals het beslissen van het al dan niet opstarten van schakelzorgcentrum afhankelijk van beschikbare capaciteit aan personeel in thuisverpleging en diensten gezinszorg
 • Zo goed als mogelijk aanbieden van lokale, snelle en efficiënte oplossingen vanuit de kringen, beroepsorganisaties, diensten en/of eerstelijnszone voor het beschermend materiaal of personeelstekort
 • Organisatie van efficiënt gebruik van mensen en middelen, zoals het opzetten van cohortzorg
 • Beleid voeren op Vlaams en federaal niveau rekening houdend met de resultaten uit de eerste lijn
  Kortom, de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ is hét instrument voor de Vlaamse en federale overheid voor het capteren van correcte data rond materiaalnoden, capaciteit en inschatting van COVID19-incidentie bij eerstelijnszorgverstrekkers
  Wil je nog meer informatie over de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’? Lees dan verder op de website van VIVEL bij de veelgestelde vragen: ‘Algemeen COVID-19 Barometer’ en ‘Vragen voor de beroepsgroepen’.
  Je vindt daar antwoorden op vragen zoals:
 • Wat is het verschil tussen de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ en de FOD ‘Shortages’?
 • Wat is het verschil tussen de bevraging van de directie en de CRA in de woonzorgcentra?
 • Wat zijn de beperkingen van de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’?
 • Wie neemt er momenteel deel?
 • Waar dien je de vragenlijst in te vullen?
 • Waar dien je de vragenlijst in te vullen?
 • Wanneer dien je de vragenlijst in te vullen?
 • Wat gebeurt er met de resultaten?

Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren.

De eerstelijnszonecoördinator voor dit ‘COVID-19 Barometer project’ in onze eerstelijnszone is Michelle Roels (info@we40.be of 0485/22.44.77)