BESCHERM ONZE HELDEN VAN DE ZORG

  • 22 maart 2020

De zorgverleners op de eerste lijn (huisartsen, verpleegkundigen, …) bestrijden de corona-crisis door de beste zorgen te verlenen. Zij beschikken over onvoldoende beschermingsmateriaal om hun functie te kunnen uitoefenen. Eerstelijnszone Scheldekracht roept om materiaal naar enkele lokale inzamelpunten te brengen, of om zelf aan de slag te gaan om bijkomende mondmaskers te maken!

Vanuit de FOD VVVL werden richtlijnen verstuurd voor het zelf vervaardigen van mondmaskers. Zelfgemaakte maskers zijn zeer nuttig voor wie ziek is en thuis zit. Zo kunnen de professionele maskers voorbehouden worden voor gezondheidswerkers. Maar ook in het geval van een echt tekort aan maskers voor zorgprofessionals is het nog altijd beter om een alternatief te hebben. Bent U dus handig, ga dan aan de slag met dit deze richtlijnen, en breng ook zelfgemaakte maskers naar de lokale inzamelpunten!

Het materiaal kan binnengebracht worden op enkele lokale inzamelpunten. Gelieve in/bij de inzamelpunten aandacht te besteden aan de regels van social distancing! Indien de omstandigheden er voor zorgen dat U zelf niet tot bij het inzamelpunt geraakt, kan U contact opnemen met Anneleen Rimbaut (0477 28 65 31, anneleen.rimbaut@telenet.be).

Gelieve deze oproep via social media (facebook en LinkedIn van Eerstelijnszone Scheldekracht) massaal te delen met de hashtags #beschermonzeheldenvandezorg #elzscheldekracht #samensterk

Bescherm onze helden van de zorg