Bestuur eerstelijnszone Oostende - Bredene

Het bestuur van de eerstelijnszone Oostende-Bredene bestaat uit een afvaardiging van volgende clusters

 

  • Cluster Lokale besturen 
  • Cluster Gezondheidszorg
  • Cluster Welzijn 
  • Cluster Persoon en mantelzorger
  • Optionele partners 

De bestuurders van de eerstelijnszone Oostende-Bredene werden door het brede werkveld goedgekeurd op het veranderforum van 25 juni 2019.

Op de planning

2020 

In 2020 werkte de Eerstelijnszone Oostende-Bredene de basis uit voor het actieplan in 2021. Daarvoor werkten we een sjabloon uit, startten we enkele werkgroepen, etc. Daarnaast stond de zone ook in voor het verdelen van chirurgische maskers en persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) voor zorgverleners uit Oostende. 

Als laatste zorgde de Eerstelijnszone ook voor de eerste griepvaccinatie-campagne in West-Vlaanderen. Hiervoor werd een kwetsbare doelgroep gecontacteerd om zich gratis te laten vaccineren met het griepvaccin. 

2021

In 2021 zal de grootste focus van de Eerstelijnszone liggen op de coördinatie van de vaccinatiecentra in Oostende en Bredene. Er wordt een HR-manager, programmamanager en populatiemanager aangesteld om in samenwerking met de COVID-19 teamleader het vaccinatiecentrum draaiende te houden. 

Naast de vaccinatiecentra werkt de Eerstelijnszone in 2021 ook haar vooropgestelde actieplan uit. Deze bestaat uit 5 verschillende acties:

  • Ontwikkelen van een armoedetoets en vorming rond armoede
  • Bekendmaking van Eerstelijnspsycholoog 
  • Correct en efficiënt doorverwijzen binnen de eerstelijn a.d.h.v. doorverwijsplatform Zipster
  • Informeren en sensibiliseren van zorgverstrekkers rond cultuurdiversiteit
  • Bevorderen van psychisch welbevinden bij ouderen en mantelzorgers

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.

 

Voorzitter

Dr. Langenaekens Raf zal optreden als voorzitter van het bestuursorgaan van ELZ Oostende-Bredene. 

Erkenning en subsidiëring zorgraad

Op vrijdag 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit Vlaamse Regering Zorgraden definitief goed. Dat uitvoeringsbesluit regelt de opdrachten, samenstelling en erkenning van de Zorgraden. 

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden (617 kB)