Bestuur Houtland en Polder

Het bestuursorgaan van de eerstelijnszone bestaat uit een afvaardiging van volgende clusters

 • Cluster Lokale besturen 
 • Cluster Gezondheidszorg
 • Cluster Welzijn 
 • Cluster Persoon en mantelzorger
 • Optionele partners 

De kandidaten voor het bestuursorgaan van eerstelijnszone Houtland en Polder werden door het brede werkveld goedgekeurd op het veranderforum van 18 september.

Op de planning

Najaar 2019

Terwijl deze diverse groep elkaar nog beter zal leren kennen, wordt een duidelijk plan van aanpak opgesteld om onderstaande taken kwalitatief uit te voeren. 

 
 • Opmaak van statuten en huishoudelijk regelement ter oprichting van de vzw eerstelijnszone Houtland en Polder.
 
 • Opmaak van een actiebeleidsplan voor de komende jaren. De zorgraad zal in de toekomst samen met het brede werkveld werken aan 5 prioritaire opdrachten.
 1. Organisatie en aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning afstemmen op de zorg- en ondersteuningsvragen, in samenspraak met eerstelijnszorgaanbieders, zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers, personen/diensten of organisaties met een gespecialiseerd aanbod en lokale besturen.
 2. Lokaal sociaal beleid ondersteunen
 3. Ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen
 4. Eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen bij
  • Organisatie van kwaliteitsvolle geïntegreerde zorg en ondersteuning, met inbegrip van digitale gegevens deling en klachtenbeleid
  • Aanleveren van gegevens voor de Vlaamse sociale kaart.
 5. Uitvoering van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Indien nodig ook andere doelstelling voorstellen aan de Vlaamse Gemeenschap

2020

In het voorjaar van 2020 zal de vzw effectief worden opgericht en zal de erkenning door de overheid worden goedgekeurd. 1 juli 2020 krijgt eerstelijnszone Houtland en Polder werkingsmiddelen en personeel toegewezen.

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.

 

Voorzitter

Schepen Romina Vanhooren zal optreden als voorzitter van het bestuursorgaan van ELZ Houtland en Polder

Erkenning en subsidiëring zorgraad

Op vrijdag 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit Vlaamse Regering Zorgraden definitief goed. Dat uitvoeringsbesluit regelt de opdrachten, samenstelling en erkenning van de Zorgraden. 

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden (617 kB)