Bestuur ELZ Bonstato

Opdat vzw Eerstelijnszone Bonstato goed kan werken zijn er twee organen die deze vzw runnen, nl. de Algemene vergadering en het Bestuursorgaan.

Hoe deze organen zich onderling tot elkaar verhouden staat neergeschreven in de statuten van vzw Eerstelijnszone Bonstato: pdf bestandStatuten Eerstelijnszone Bonstato (170 kB)

Om een vlotte dagelijkse werking te bekomen is er ook een dagelijks bestuur. Zij bereiden de agendapunten voor het bestuursorgaan voor. Het dagelijks bestuur van ELZ Bonstato bestaat uit:

  • voorzitter: Jos De Smedt
  • ondervoorzitter: Mathieu Martens
  • secretaris: Veerle Nys
  • penningmeester: Lies Daneels