Bestuur en organisatie

Wat is een zorgraad?

Een zorgraad stuurt een eerstelijnszone aan en bestaat als vzw uit een bestuursorgaan en een algemene vergadering. Deze is opgericht door het eerstelijnsdecreet. De Vlaamse overheid erkent en subsidieert de zorgraad. In Vlaanderen en Brussel bestaan er 60 vzw’s zorgraden, evenveel als het aantal eerstelijnszones.

De zorgraden zijn het kloppend hart van de eerstelijnszones. Zij brengen kennis en kunde samen vanuit verschillende disciplines, samen met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

Wie zit er in een bestuursorgaan?

In een bestuursorgaan zetelen vertegenwoordigers uit vier verschillende clusters. Een cluster is een afvaardiging van een bepaald domein binnen de zorg- en welzijnssector. Deze clusters zijn allemaal op een gelijke manier vertegenwoordigd:

  1. Cluster ‘zorg’: bv. huisarts, psycholoog, kinesist, logopedist, …

  2. Cluster ‘welzijn’: bv. thuiszorg, OCMW, CAW, Diensten Maatschappelijk Werk (DMW), ...

  3. Cluster ‘lokale besturen’: bv. gemeente, schepen van gezondheid, ambtenaren, …

  4. Cluster ‘Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood’: bv. mantelzorger, vrijwilliger, …

Daarnaast kunnen ook nog optionele partners deelnemen, bv. burgerinitiatieven, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, initiatieven voor jeugdhulpverlening, ...