Bestuursorgaan ELZ Antwerpen Centrum

Groepsfoto Zorgraad ELZ Antwerpen Centrum

Voorzitter

Geert Van de Voorde uit de cluster gezondheidszorg zal optreden als voorzitter.

Algemene Vergadering

Onderstaande kan je de ledenlijst van de Algemene Vergadering ELZA Centrum terugvinden. 

Ben je zelf werkzaam binnen zorg of welzijn in ELZ Antwerpen Centrum? Ben je patiënt of mantelzorger in onze zone? Dan kan je je kandidaat stellen voor de Algemene Vergadering van ELZ Antwerpen Centrum via onderstaand formulier! Het bestuursorgaan verzamelt en evalueert de kandidaturen na erkenning van de vzw door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.


docx bestandFormulier Kandidaatstelling AV ELZA Centrum.pdf (91 kB)

pdf bestand20191120 Ledenlijst AV ELZA Centrum (401 kB)

Contacteer Antwerpen Centrum

Voor al jouw vragen, stuur naar ​​​​​​info@elzacentrum.be.

Of neem rechtstreeks contact op: 

  • Sanne Van den Bleeken
    0495/79 74 90

Wil je op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

Op de stichtingsvergadering van vzw ELZA Centrum van 14 november werden de bestuurders aangesteld. Het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone bestaat uit afgevaardigden van volgende clusters:

 

Clusters Zorgraad

Zij gaan aan de slag om ELZ Antwerpen centrum verder vorm te geven! De vooruitgang wordt steeds afgetoetst met de Algemene Vergadering en het Veranderforum.

Cluster Gezondheidszorg

Discipline

Naam

Huisarts

Nicolaas Vanderhoydonck

Apotheker

Geert Van de Voorde

Thuisverpleging

Christophe Geldof

Psycholoog

Yannic van Gils

Kinesitherapie

Bjorn Camerlynck

Vroedvrouw

Anna Warmenbol

Cluster Welzijn

Organisatie

Naam

WZC

Elke Raman (GZA woonzorggroep)

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Yolis Van Dorsselaer (Vleminckveld)

Lokale dienstencentra

Peter Leysen (Zorgbedrijf)

DMW Ziekenfondsen

Linsey Vanderaerden (DMW OZ)

CAW

Monique Gauquie

Cluster Persoon met zorg- en ondersteuningsnood

Organisatie

Naam

Burgervereniging

Koen Kuylen (Zorgzame Straten)

Vereniging voor Mantelzorgers

Linda Huybrechts (Steunpunt Mantelzorg)

Vereniging waar armen het woord nemen

Timor Nonneman (PSC Open huis)

Cluster Lokale Besturen

Organisatie

Naam

Afdeling Welzijn Stad Antwerpen

Daan Sanders

Kabinet gezondheids- en seniorenzorg

Indrit Belkovi

Kabinet sociale zaken

Davy Simons

Afdeling maatschappelijke hulp stad Antwerpen

Jonathan Mortelmans

Optionele partners

Organisatie

Naam

Dokters van de Wereld

Alexis Andries

Ondo

Wim De Rop

SaRA-netwerk & ZNA

Mario Barremaecker

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

Bernadette Van Beurden

 

Wij danken het veranderteam en de voorlopige zorgraad voor al het voorbereidende denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid!