Bestuursorgaan ELZ Antwerpen Centrum

Zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering rond de zorgraden bestaat het Bestuursorgaan van onze Eerstelijnszone uit afgevaardigden uit volgende clusters: 

 

Clusters Zorgraad

 

Cluster Gezondheidszorg

Discipline

Naam

Huisarts

Nicolaas Vanderhoydonck

Apotheker

Geert Van de Voorde

Thuisverpleging

Christophe Geldof

Psycholoog

Yannic van Gils

Kinesitherapie

Bjorn Camerlynck

Vroedvrouw

Veerle Decorte

Cluster Welzijn

Organisatie

Naam

WZC

Machteld Van Keer (GZA woonzorggroep)

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Yolis Van Dorsselaer (Vleminckveld)

Zorgbedrijf Antwerpen

Veerle Verheyen

DMW Ziekenfondsen

Linsey Vanderaerden (Helan)

CAW

Monique Gauquie

Cluster Persoon met zorg- en ondersteuningsnood

Organisatie

Naam

Burgervereniging

Koen Kuylen (Zorgzame Straten)

Expert informele zorg / mantelzorg

Greet Block (organisatie I-mens)

Vereniging waar armen het woord nemen

Eric Joris (PSC Open huis)

Cluster Lokale Besturen

Organisatie

Naam

Afdeling Welzijn Stad Antwerpen

Daan Sanders

Kabinet gezondheids- en seniorenzorg

Indrit Belkovi

Kabinet sociale zaken

Heiko van Muylder

Afdeling maatschappelijke hulp stad Antwerpen

Jonathan Mortelmans

Optionele partners

Organisatie

Naam

Ondo

Wim De Rop

SaRA-netwerk & ZNA

Mario Barremaecker

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

Bernadette Van Beurden

 

Voorzitter

Geert Van de Voorde

(cluster gezondheidszorg)

Voorzitter Voorlopige Zorgraad ELZ Antwerpen Centrum