Eerstelijnszone Leuven Noord is een netwerkorganisatie. We ondersteunen zorg- en hulpverleners in onze zone en werken nauw samen met lokale besturen en zorg- en welzijnsorganisaties. Samen stemmen we hun werk beter op elkaar af. Op die manier werken we aan een effectieve, toegankelijke en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat.

Hoe doen we dat?

We ondersteunen professionals via o.a. vorming, overleg, informatieverstrekking en concrete actie. Je vindt er alles over in onze infographic.

Wie zit er in het bestuursorgaan?

Elke eerstelijnszone wordt aangestuurd door een multidisciplinair bestuursorgaan dat inhoudelijk gevoed wordt door de zorgraad (algemene vergadering). Het bestuursorgaan werkt samen vanuit verschillende disciplines en sectoren. Hieronder kan je het bestuursorgaan van ELZ Leuven Noord terugvinden. Elke cluster is gelijkwaardig. Hier vind je een organigram van onze VZW.

Cluster gezondheid

 • Marc Naegels – Apotheker Tremelo
 • Katrien Laquiere – Kinesitherapeut Keerbergen, vertegenwoordigt ook de diëtisten en de ergotherapeuten
 • Jan Meksens – Verpleegkundige Wit-Gele-Kruis
 • Lien Chleynhens – Coördinator & Psychotherapeut bij MDC De Kruin Tildonk
 • Marijke Porta – Psychologe/psychotherapeut Werchter
 • Kobe Vanaudenhaege – Huisarts Holsbeek

Cluster welzijn

 • Dirk Doucet – Directeur Lokaal Dienstencentrum De Sprankel Holsbeek
 • Rudy Verhoeven – Algemeen directeur CAW Oost-Brabant
 • Sofie Smeulders – Adjunct-Directeur WZC Damiaan Tremelo
 • Sigrid Luytens – regiomanager FERM Thuiszorg
 • Pieter De Troyer – Diensthoofd sociale dienst Solidaris
 • Koenraad Dries – Directeur VZW Rozemarijn Haacht

Cluster lokale besturen

 • Ann Spaepen – Schepen Holsbeek
 • Liesbeth Claesen – Schepenen Keerbergen
 • Diane Willems – Schepenen Tremelo
 • Hans Crol – Schepen Boortmeerbeek
 • Tine Maes – Schepen Haacht
 • Piet De Bruyn – Schepen Rotselaar

Cluster PZON

 • Godelieve Maes – Ervaringsdeskundige Mantelzorg
 • Sara Demunter – Huis van de mens VZW

Wie zit er in het Dagelijks Bestuur?

Binnen het bestuursorgaan is er een Dagelijks Bestuur actief dat samenkomt over het dagelijks reilen en zeilen van de VZW.

De leden die het Dagelijks Bestuur vormen:

 • Dirk Doucet, voorzitter
 • Katrien Laquiere, penningmeester
 • Marc Naegels, lid van het dagelijks bestuur
 • Lien Cleynhens, lid van het dagelijks bestuur
 • Rudy Verhoeven, lid van het dagelijks bestuur
 • Hans Crol, lid van het dagelijks bestuur

Wil je meer informatie over zorgraden? De Vlaamse overheid heeft veelgestelde vragen over de zorgraden opgelijst.