Bestuursorgaan ELZA Zuid

Het bestuursorgaan van de Eerstelijnszone bestaat uit afgevaardigden van volgende clusters:

Clusters Zorgraad

Zij gaan aan de slag om ELZ Antwerpen Zuid verder vorm te geven! De vooruitgang wordt steeds afgetoetst met de Algemene Vergadering .

Cluster Gezondheidszorg

 

Vertegenwoordiging

Discipline

Naam

Huisartsenvereniging Zuid, Tandheelkundige Club Antwerpen (VVT) en vroedvrouwenkring/VBOV 

Huisarts

Jean Colin 

Kinesitherapeuten kring WIKK vzw

Kinesitherapeut

Paul Beckers

Koninklijke Apothekers Vereniging Antwerpen

Apotheker

Kris Deckers

Psychologenkring Antwerpen Centrum

Psycholoog

Anne Dubois 

Thuisverpleegkundigen

Thuisverpleegkundige

Sophie Van Frausum

Diëtisten 

Diëtiste

Mieke Mees 

 

Cluster Lokale Besturen

Organisatie

Naam            

Stad Antwerpen, kabinet schepen gezondheids- en seniorenzorg 

Indrit Belkovi 

Stad Antwerpen, kabinet voor sociale zaken 

Heiko Van Muylder

Stad Antwerpen, bedrijf sociale dienstverlening, afdeling welzijn, dienst gezondheid en Huizen van het Kind 

Katrien Monten            

Stad Antwerpen, bedrijf sociale dienstverlening, afdeling maatschappelijke hulp, sociale centra 

Ingrid Sterckx 

 

Cluster Welzijn

Organisatie

Naam

Familiehulp - gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Lode Draelants 

GZA - woonzorgcentra

Marijke De Wilde 

Zorgbedrijf - lokale dienstencentra

Elly Daneels

DMW De Voorzorg  - intermutualistisch overleg

Karin Trouillard

CAW Antwerpen 

Monique Gauquie 

OTV - gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Sabrina Van Dam 

 

Cluster Persoon met zorg- en ondersteuningsnood

Organisatie

Naam 

Samana  - mantelzorgvereniging

Guido Hendrickx

I-mens  - oppashulp 

Tessa Verboven 

 

Optionele partners

Organisatie

Naam

UZA - Helix netwerk

Philippe Jorens

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand

Griet Vandersypen 

MOPA vzw

Latifa Chebâa-Amimou 

Karel de Grote Hogeschool vzw

Kathleen Biesmans