In heel wat netwerken voor geestelijke gezondheid worden “Kruispunten” georganiseerd.

Kruispunten?

Kruispunten zijn kleinschalige, laagdrempelige, lokale, intersectorale georganiseerde zorg- en ondersteuning voor iedereen met psychische noden. Deze staan in directe verbinding met een vlot, toegankelijk, bovenlokaal georganiseerde (gespecialiseerde) zorg. Kruispunten integreren het versnipperde landschap van eerstelijn, welzijn en geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast worden diverse zorgnoden met verschillende voorzieningen op maat en in effectieve samenwerking aangepakt.

Overzicht in Oost-Vlaanderen

Ook in Oost-Vlaanderen zijn we vanuit de verschillende netwerken op zoek naar een dergelijke manier van lokaal, integraal, intersectoraal samenwerken.

Tijdens een eerste brainstormmoment werd afgesproken om alle initiatieven rond gedeelde zorg in Oost-Vlaanderen in kaart te brengen. Dit vanuit het idee dat we vanuit bestaande zaken verder Kruispunten in Oost-Vlaanderen vorm kunnen geven.

Daarnaast werd door sommigen ook aangegeven dat het belangrijk wordt om hierbij samen te werken over de verschillende lijnen, disciplines, … heen. We willen immers geen nieuwe initiatieven ontwikkelen die naast andere ontstaan, zoals bv. GBO. We moeten net zo maximaal mogelijk inzetten op bestaande initiatieven en die versterken, verbreden, …

Een eerste aanzet tot oplijsting is reeds gebeurd, maar we willen graag onze netwerkpartners bevragen zodat we zeker niks over het hoofd zien.

Ken jij zo’n initiatief en/of ben je zelf betrokken bij een dergelijk initiatief, bezorg ons dan graag deze info:

 • Naam initiatief
 • Omschrijving
 • Finaliteit
 • Niveau
 • Frequentie
 • Partners/criteria/engagement
 • Wie initieert/organiseert
 • Model voor aanmelding/casusbespreking/besluitvorming
 • Wisselwerking tussen tafels
 • Participatie regulier aanbod?
 • Positief/aandachtspunten
 • Randvoorwaarden