Bevraging over het Vlaamse mantelzorgplan

  • 25 maart 2021

Bevraging over het Vlaamse mantelzorgplan

 

De Academie Voor De Eerste Lijn evalueert, in opdracht van de Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL), het Vlaamse mantelzorgplan 2016-2020. Vanuit onze eerstelijnszone vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers hierbij betrokken worden. Zorg je op regelmatige basis voor iemand uit je omgeving en wil je je stem laten horen over het Vlaamse mantelzorgbeleid? Dat kan door vóór 20 april 2021 de online vragenlijst in te vullen op http://hogent.qualtrics.com/jfe/form/SV_7VWdJB67uwjJxUG. Alvast hartelijk bedankt.