Bevraging - Probleemanalyse radicalisering & polarisering Aalst

  • 1 april 2021

Beste collega

Beste partner

Beste lokale actor

Bij deze een vriendelijke herinnering voor onderstaande: 

Het lokaal bestuur is een centrale actor in de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisering. Voeling krijgen met groepen en individuen die in Aalst leven is niet enkel belangrijk om samenlevingsissues bespreekbaar te maken, maar ook om tijdig in te grijpen wanneer zaken uit de hand lopen. 

In het kader van de Vlaamse projectoproep Radicalisering, wil de stad Aalst pijlen naar uw ervaring(en) rond de thema's gewelddadige radicalisering en polarisering. 

Uw input is erg belangrijk om een kwalitatieve probleemanalyse te kunnen opstellen én een nieuw project uit te tekenen om de noden aan te pakken. Indien u aanvullend een gesprek wenst om hier dieper op in te gaan, is dit zeker mogelijk. 

Deze bevraging is een eerste stap om de lokale pijnpunten in kaart te brengen en in te zetten op gerichte interventies op maat. 

Is het mogelijk om deze bevraging in te vullen: https://forms.gle/tUJ9UbXH1BTNaj9B6 ? 

Uw expertise, kennis en bevindingen zijn ontzettend waardevol. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groeten,

Anke Bert

Projectcoördinator deradicalisering (Stad Aalst)