Bevraging toekomstige en jonge ouders - perinataal netwerk Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout

  • 19 april 2022

Het perinataal netwerk Huis van het Kind Geel Laakdal Meerhout wil weten waar de noden en behoeften van toekomstige en jonge ouders liggen om zo het bestaande aanbod te versterken en uit te breiden met een nieuw, aangepast aanbod. 

Bevraging toekomstige en jonge ouders >