Bevraging zorgnoden psychisch welzijn i.k.v. conventie GGZ

  • 1 december 2021

Een nieuwe RIZIV-conventie zorgt ervoor dat de terugbetaling van klinisch psychologen en orthopedagogen op korte termijn sterk uitgebreid wordt. Hierdoor zal het aantal klinisch psychologen en orthopedagogen die aan een verlaagd tarief kunnen werken sterk uitbreiden. Deze uitbreiding wordt op advies van de overheid uitgewerkt vanuit de 'Public Mental Health' visie, waarbij er sterk ingezet wordt op lokale noden en lokale verbinding. 


De netwerken geestelijke gezondheid (RADAR, ADS, PAKT) proberen in samenwerking met de eerstelijnszones en de psychologenkringen deze noden op diverse wijzen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Om deze denkoefening zo volledig mogelijk te maken willen we iedereen de mogelijkheid geven om ons via dit formulier input te bezorgen over lokale sterktes en noden, zodat we deze kunnen meenemen in de verdere uitwerking van de nieuwe conventie. Indien u dergelijke psychologische of orthopedagogische noden of tekorten wil signaleren kan u dit tot 15 december 2021 via dit formulier doen.


Deze vragenlijst richt zich naar noden:

  • Die aanwezig zijn bij Oost-Vlaamse kinderen, jongeren of volwassenen met milde tot matig ernstige problematieken, gezien dit de doelgroep is waar de nieuwe conventie zich toe richt. Noden over bijvoorbeeld ernstige chronische psychiatrische problemen passen helaas niet binnen deze vragenlijst.
  • Die door een klinisch psycholoog of orthopedagoog in een individueel- of groepsaanbod beantwoord kunnen worden.

 

Deadline: De bevraging kan ingevuld worden tot 15 december 2021