• WINGG - Bevraging ADHD ouderengroepen: in kaart brengen groepsaanbod voor ouders van kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis
    Vul de bevraging in

  • Universiteit Gent - 'Opioïden-gerelateerd structureel stigma in de behandeling van chronische pijn: Een interdisciplinair onderzoek'. Een zicht krijgen op het beleid rond opioïde medicatie binnen verschillende settings in de gezondheidszorg in België.
    Vul de bevraging in
  • Rondpunt vzw - 'Bevraging: werken met verkeersslachtoffers'. Dankzij jouw feedback kunnen we onze dienstverlening nog beter afstemmen op de noden die er leven bij organisaties die instaan voor de opvang van betrokkenen bij een verkeersongeval en bij de verkeersslachtoffers zelf.
    Vul de bevraging in