Bevragingen rond de noden

Zorgverleners kregen de voorbije weken verschillende oproepen in hun mailbox om een bevraging in te vullen rond hun noden.

Omdat je op de duur de bomen door het bos niet meer ziet maken we hier een overzicht van de huidige bevragingen.

De eerstelijnszone zal de resulaten van de eerstelijnsbarometer en de bevraging voor residentiële settings (zie verder) inzetten om te sleutelen aan de gepaste oplossing.

Verschillende voorzieningen gaven al aan dat ze bijkomende ondersteuning nodig hebben in het kader van de huidige COVID 19-pandemie. Soms gaat dit om ondersteuning op vlak van personeel, maar evengoed over managementondersteuning, ondersteuning op het vlak van psychosociaal welzijn of communicatie van slecht nieuws boodschappen, …

Als ook u extra ondersteuning nodig heeft, vul dan deze vragenlijst in.

De eerstelijnszone zal deze resultaten en de resulaten van de eerstelijnsbarometer (ingevuld door CRA) opvolgen en haar expertise en netwerk inzetten om oplossingen aan te reiken.

Uiteraard zullen de resulaten van de bevragingen uiterst vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt worden in functie van het bieden van hulp.

Al gehoord van ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’?

De COVID19 eerste lijn barometer is hét instrument voor de Vlaamse en federale overheid voor het capteren van correcte data rond materiaalnoden, capaciteit en inschatting van COVID19-incidentie bij eerstelijnszorgverstrekkers.

Bestemd voor:

  • huisartsenpraktijken
  • triageposten
  • CRA’s (Coördinerende en Raadgevende artsen) van de woonzorgcentra
  • apotheken
  • vroedvrouwenpraktijken
  • diensten thuisverpleging
  • zelfstandige thuisverpleegkundigen
  • diensten voor gezinszorg

In te vullen via healthdata.be of voor de huisartsen die dit wensen, via het Elektronisch Medisch Dossier. Mogelijks volgen nog andere zorgverleners en -organisaties.


Op bCOVID-19 Eerste Lijn Barometerasis van de antwoorden wordt er een overzicht gemaakt van de situatie in België. Deze bevraging maakt het mogelijk om knelpunten in de eerstelijnszorgverlening vroeger te detecteren en hieraan gerichte acties te kunnen koppelen.


Als eerstelijnszone krijgen wij twee keer per week een zicht op de noden en behoeften (bv nood aan  bepaalde personele of andere ondersteuning, nood aan  beschermingsmateriaal, …) van deze zorgverleners in onze eerstelijnszone. Hiermee kunnen wij -in samenspraak met de beroepsgroepen- mee zoeken naar lokale en intersectorale oplossingen.


Behoor je tot één van deze zorgverleners? Doe dan zeker mee aan deze bevraging!


Heb je nog vragen? Contacteer Katrijn Clémer (0493/39 78 39, katrijn.clemer@elzmechelenkatelijne.be ELZ coördinator voor dit project.

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, lees je op de website van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw.