Bewegen Op Verwijzing ELZ Noord Antwerpen

Bedoeling van Bewegen Op Verwijzing

De 'zittende' Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten krijgen van de coach een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach helpt hen op weg en motiveert hen. Ook de lokale sportverenigingen doen mee aan Bewegen Op Verwijzing. 

Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig kan verderzetten. Het aantal consultaties bij de coach bepaal je zelf. Er ligt een maximum op 7 uur individuele begeleiding.  Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de deelnemer van heel lage tarieven. Je betaalt de coach maar 5 euro per kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro per kwartier voor een groepssessie. Heeft de deelnemer recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijgt hij een extra korting. 

Voordelen 

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar buiten en je hebt meer sociaal contact. Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Gezin: “Uit de evaluatie van de eerste projecten bleek dat de deelnemers erin slaagden om dagelijks meer te bewegen, ook zij die er anders heel moeilijk toe komen.” 

Bewegen op verwijzing gaat door en wordt verbeterd!

Welke belangrijke verbeteringen zijn er gemaakt?

 1. Alle artsen zullen vanaf 2021 patiënten kunnen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. De huisarts dient steeds op de hoogte gebracht te worden. Omdat de huisarts voor Bewegen Op Verwijzing nog steeds erg belangrijk is. De opvolging op lange termijn, na de coaching, is normaal voor een huisarts veel makkelijker dan voor een andere arts omdat de frequentie waarmee een Vlaming of Brusselaar de huisarts bezoekt veel groter is. Blijf dus zeker de huisartsen betrekken in de coaching en in de lokale stuurgroep. Doorverwijzingen door andere zoals kinesitherapeuten, diëtisten, … worden onderzocht in de komende periode.
   
 2. Er is opnieuw een incentive voor elke ELZ die minstens 50% van de inwoners van de ELZ kan bereikt worden. De besteding van deze incentive staat niet meer zo open als voorheen. Het is de bedoeling dat de incentive gebruikt wordt ter promotie, bekendmaking van Bewegen Op Verwijzing. De incentive is van dezelfde grootorde als voorheen. A rato het inwonersaantal op 1 januari 2019 per lokaal netwerk is er een maximum van 300 000 euro om het hele werkgebied van Vlaanderen en Brussel te kunnen dekken. Het aantal inwoners van Brussel wordt forfaitair vastgelegd op 300.000 en er wordt een minimum van 2.500 euro per netwerk voorzien.
   
 3. Het is explicieter gemaakt dat het trekkerschap opgenomen kan worden door de zorgraad van de ELZ.
   
 4. Indien er een lokale overeenkomst is, mag de coaching doorgaan in een huisartsenpraktijk.
   
 5. Het bereiken van mensen in een kwetsbare situatie blijft een belangrijk aandachtspunt. De terugbetalingstarieven blijven ongewijzigd.
   

Wat dan na 2022?

Het is de bedoeling om Bewegen Op Verwijzing dan structureel te verankeren in Vlaamse regelgeving. Dat wilt zeggen dat er geen vaste einddatum zal zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.

Regio ELZ Noord Antwerpen
Maak een doorverwijsbrief

Greet Dupain

BOVcoach Greet Dupain
Schoten
Glenn Van Hoogten
Merksem, Luchtbal

Zara Claessens

Zara Claessens
Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo

Resultaten evaluatie Bewegen Op Verwijzing in Vlaanderen

Werkstatus
Beweegtijd per week
Leeftijd
aanral deelnemers
BOV aandoeningen
Reden deelname
VT
Voordelen
Geslacht
aantal artsen