Bewegen Op Verwijzing ELZ Waasland

Nood

Ongezonde levensstijl maakt ziek: volwassenen met sedentaire levensstijl bewegen te weinig waardoor men chronische aandoeningen (versneld) ontwikkelt. 

Doelgroep

18+ in ELZ Waasland met een sedentaire levensstijl en die de beweegnorm niet halen, met extra aandacht voor kwetsbare groepen.  Dit past binnen de visie en waarden van de ELZ: Empowerment (versterking) van  de  burger,  preventie (goed  geïnformeerde burgers), zorg    en    ondersteuning als    geheel    benaderen    en    inzetten    op    community (vermaatschappelijking) - een gezonder leven en welbevinden voor iedereen.

Beoogde impact 2021

Verhoogd bewustzijn inzake gezondheid en dus ook welbevinden, mensen bewegen meer autonoom.

Contact

karin.de.cleene@elzwaasland.be