Bewegen op Verwijzing Meetjesland

Hoe pakken we dit aan in onze eerstelijnszone?

het project gaat uit van Vlaams Insitituut Gezond Leven en wordt ondersteund door Logo Gezond+.  VZW Zorgraad West-Meetjesland is  sedert eind april 2021 penhouder van dit project, echter worden alle Meetjeslandse gemeenten betrokken in de uitrol hiervan.  

Op 28 oktober kwam de stuurgroep bij elkaar om een plan van aanpak te bespreken en een begroting op te stellen. Ondertussen waren er BOV-coaches aangesteld in elke gemeente van het Meetjesland (uitgezonderd Sint-Laureins). De ELZ deed een bevraging naar benodigd materiaal dat (gratis) werd besteld bij VI Gezond Leven en dat door de coaches in het Heldenpark kon worden opgehaald. Dit materiaal omvat o.a. doorverwijsbrieven, posters en infofolders voor zowel coaches, hulpverleners als de patiënten zelf.

Sedert begin 2022 organiseren we een viertal keer per jaar overleg  waar alle coaches aanwezig zijn om de werking te evalueren en indien nodig bij te stellen.

Wat is bewegen op verwijzing?

Patiënten in beweging krijgen én houden. Heel belangrijk, maar soms ook een hele uitdaging. Help inactieve patiënten op weg én win tijd door patiënten te verwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Bewegen op Verwijzing is een persoonlijk coachingtraject, dat zich kenmerkt door een professionele en motiverende coach, een beweegplan op maat en nauwe opvolging. 

Hoe en wie verwijst een patiënt door?

Een arts of specialist kan een patiënt doorverwijzen door een verwijsbrief te maken.  Zo’n fysieke verwijsbrief maakt het minder vrijblijvend en toont aan dat het écht belangrijk is. Dit motiveert heel wat patiënten. Er zijn verschillende manieren om een verwijsbrief te maken: 

 • met de online tool 
 • via je eigen software 
 • door een papieren verwijsbrief in te vullen (te bestellen via deze website

Als arts is het belangrijk om duidelijk te maken dat meer beweging echt kan helpen. 

Wat doet een bewegen op verwijzing-coach?

Een Bewegen Op Verwijzing-coach probeert patiënten in beweging te krijgen aan de hand van motiverende gesprekken. De coach maakt samen met de patiënt een beweegplan op maat en volgt dit op. Hij of zij blijft de patiënt coachen en motiveren aan de zijlijn om de beweegdoelen waar te maken. Een begeleiding is onder te verdelen in 3 stappen: 

 1. Intakegesprek (meestal 1 uur) 
  Tijdens deze kennismaking gaat de coach op zoek naar het huidige beweeggedrag, de motivatie, de moeilijkheden, het beweegverleden,… Uit dat gesprek groeit een beweegplan, dat de patiënt zelfstandig zal starten.  
 2. Opvolging (+/- 30 min) 
  De coach volgt de patiënt op. Wat gaat er goed? Wat loopt moeilijk? Waar kan het beweegplan aangepast worden? De tijd tussen de contactmomenten wordt steeds langer, zodat de patiënt onafhankelijk van de coach zal blijven bewegen.  
 3. Out-take (+/-45 min) 
  De coach en de patiënt vinden dat de patiënt zelfstandig verder kan. Het voorbije traject wordt overlopen en eventuele moeilijke momenten in de toekomst worden besproken, zodat het geloof in eigen kunnen van de patiënt nog eens extra versterkt wordt.  

De coach tracht (indien het digitaal mogelijk is) ook steeds een verslag van elk gesprek naar de doorverwijzende arts en de huisarts te versturen .  

hoeveel kost dit?

Een patiënt betaalt maar max. 5 euro per kwartier voor een individuele sessie, en max. 1 euro per kwartier voor een groepssessie. Heeft je patiënt recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijgt die extra korting. Kort samengevat: Bewegen Op Verwijzing komt neer op privébegeleiding door een professionele coach voor weinig geld! Het eerste gesprek (intakegesprek) duurt meestal 1 uur, daarna zijn de gesprekken een pak korter. En dus goedkoper. 

De tarieven kunnen lager zijn per regio dankzij een bijdrage van de gemeente of stad. Bij elke coach staat het exacte tarief. 

 

Individuele begeleiding  
(per kwartier) 

Groepsbegeleiding  
(per kwartier) 

Normaal tarief 

€5 

€1 

Met verhoogde tegemoetkoming 

€1 

€0,5 

Een BOV-coach aan het woord

hoe kan ik patiënten informeren over bewegen op verwijzing?

Met de volgende materialen in en rond de consultatieruimte zal het makkelijker zijn om patiënten goed te informeren.  

 • Een eenvoudige folder met de belangrijkste info voor patiënten  
 • Een affiche in de wacht- of consultatieruimte 
 • Een filmpje of wachtschermbeeld voor in wachtkamers

Meer info over Bewegen Op Verwijzing