Aanmelding vrijwilligers vaccinatiecentrum ELZ Bonstato

Gegevens sociale kaart

SEL TOM zit niet stil!
 

In opdracht van de Vlaamse Overheid verzamelt het SEL TOM professionele contactgegevens van door het RIZIV erkende eerstelijnszorgverleners binnen de zorgregio Mechelen.

Vind je jezelf niet terug in de sociale kaart of staan er fouten in de gegevens? Vul dan onderstaand webformulier in.

sociale kaart webformulier

Zoek zorgverleners in jouw zone