Bonstato COVID-19

COVID-19 opdrachten voor ELZ Bonstato
Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie, kregen de eerstelijnszones midden 2020 drie bijkomende opdrachten.

  1. Beheersen van uitbraken
  2. Solidariseren van het beschikbare aanbod in functie van de noden, alsook de preventie van uitbraken
  3. Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders

Beheersen van uitbraken
Het beheersen van uitbraken gebeurt in eerste instantie via lokaal contactonderzoek in de 3 gemeenten: Bonheiden, Putte en Heist-Op-Den-Berg.

Hoe kan de ELZ meewerken aan het beheersen van de opflakkeringen van Covid-19? 
Hierbij spelen de huisartsenkringen en lokale besturen, samen met het netwerk van de ELZ, een belangrijke rol.

Werking van lokale contact -en bronopsporing in ELZ Bonstato
In onze eerstelijnszone kiezen we ervoor om complementair te werken aan het Vlaamse systeem van contactopsporing.  Dit wil zeggen dat in het gesprek hoofdzakelijk de focus leggen op aanwezigheid van collectieve besmettingen (vb. deelname aan jeugdkampen, evenementen,…) en minder op individuele contacten.  Dit heeft tot doel dat lokale besturen snel maatregelen kunnen nemen indien nodig (vb. sluiting van een kamp).

Solidarisering van het aanbod
Het solidariseren gebeurt hoofdzakelijk door bevraging bij de WZC of er opnieuw nood is aan een overleg tussen woonzorgcentra, CRA's en het ziekenhuis.


Sensibilisering
Voor het sensibiliseren kunnen we een beroep doen op de ondersteuning door het Logo (LOkaal Gezondheids Overleg).  Zij ontwikkelen materiaal om duidelijk te communiceren over quarantaine en info over contacttracing.

Opstart vaccinatiecentrum Klein Boom, Putte

Vaccinatiecentra in heel Vlaanderen zorgen er straks voor dat iedereen veilig, snel en dichtbij het coronavaccin krijgt. In overleg met de lokale besturen werd bepaald dat er voor ELZ Bonstato één vaccinatiecentrum opgericht wordt, namelijk in de grote hal van GC Klein Boom in Putte.

De oprichting van dergelijk centrum zorgt voor heel wat uitdagingen, zowel op logistiek vlak als op vlak van de inzet van personeel. Momenteel zijn er dan ook meerdere werkgroepen opgestart:

  • werkgroep infrastructuur/logistiek
  • werkgroep medisch luik/personeel
  • werkgroep communicatie
  • werkgroep mobiliteit
covid