Bonstato COVID-19

COVID-19 opdrachten voor ELZ Bonstato
Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie, kregen de eerstelijnszones midden 2020 drie bijkomende opdrachten.

  1. Beheersen van uitbraken
  2. Solidariseren van het beschikbare aanbod in functie van de noden, alsook de preventie van uitbraken
  3. Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders

Beheersen van uitbraken
Lokale uitbraken worden opgevolgd door de medisch experten van ELZ Bonstato in de 3 gemeenten: Bonheiden, Putte en Heist-Op-Den-Berg.

Hoe kan de ELZ meewerken aan het beheersen van de opflakkeringen van Covid-19? 
Hierbij spelen de huisartsenkringen en lokale besturen, samen met het netwerk van de ELZ, een belangrijke rol.

Solidarisering van het aanbod
Het solidariseren gebeurt hoofdzakelijk door bevraging bij de WZC of er opnieuw nood is aan een overleg tussen woonzorgcentra, CRA's en het ziekenhuis.


Sensibilisering
Voor het sensibiliseren kunnen we een beroep doen op de ondersteuning door het Logo (LOkaal Gezondheids Overleg).  Zij ontwikkelen materiaal om duidelijk te communiceren over quarantaine en info over contacttracing.

Vaccinatiecentrum Klein Boom, Putte

Vaccinatiecentra in heel Vlaanderen zorgen er voor dat iedereen veilig, snel en dichtbij het coronavaccin krijgt. In overleg met de lokale besturen werd bepaald dat er voor ELZ Bonstato één vaccinatiecentrum opgericht wordt, namelijk in GC Klein Boom in Putte.

 

Voor meer informatie ga naar vaccinatiecentrumkleinboom.be

covid