Oekraïne: info voor burgers en zorgverleners

Als eerstelijnszone nemen we onze rol als netwerkorganisatie op binnen de huidige vluchtelingencrisis. We stemmen af met betrokken actoren, zoals de lokale besturen, huisartsenkring, andere gezondheidsactoren (verpleegkundigen, apothekers,...) en welzijnsactoren (GGZ, CAW, OCMW,...) binnen het werkingsgebied van onze eerstelijnszone. 

 

Lokale informatie:

 

Algemene informatie

 

Communicatiemateriaal

 

Werken, wonen & onderwijs

 

Medische zorg voor personen uit Oekraïne

 

Informatie psychosociale hulpverlening

 

Informatie voor apothekers en artsen
Voor mensen met een chronische ziekte is de continuïteit van de behandeling uiteraard van essentieel belang. Hoe kan je gelijkwaardige geneesmiddelen identificeren of het cyrillische alfabet ontcijferen op de verpakking van geneesmiddelen uit Oekraïne?

  • Oekraïens Compendium: Met de vertaalfunctie die in bepaalde browsers (Google Chrome, bijvoorbeeld) is geïntegreerd, kan je de Nederlandstalige naam van een geneesmiddel vinden
  • Met de app Google Lens kan je een foto nemen van een geneesmiddelendoosje of bijsluiter en vervolgens de gefotografeerde tekst naar het Nederlands vertalen.
  • Vertaaltool Phil: Advies over het juiste gebruik van een geneesmiddel vertalen. De Oekraïense taal is weliswaar niet beschikbaar, maar voor sommige patiënten kan de Russische vertaling een oplossing zijn.
  • Met de app World Drugs Converter (zowel Google Android als Apple iOS) kan je snel het equivalent van een bepaald geneesmiddel vinden.