Vluchtelingencrisis

Gegevens sociale kaart

Maak je als zorgprofessional kenbaar!

 

Elke burger heeft het recht om geïnformeerd te worden over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. De sociale kaart verzekert dat recht.

De sociale kaart is een instrument dat snel en efficiënt een antwoord biedt op de zorgvraag van een burger/cliënt:

  • Welke organisaties voldoen aan de zorgvraag?
  • Wat zijn de specificaties van die organisaties?
  • Welke organisaties voldoen op basis van die specificaties het best aan de behoeften van de burger/cliënt en situeren zich het dichtst bij zijn woonplaats.

Lees het decreet houdende de sociale kaart van 3 mei 2019 (B.S. 26/06/19) als je vragen hebt over de wettelijke basis en de inhoud van de sociale kaart

Zoek zorgverleners in jouw zone