Boodschap aan sociaal werkers van minister Wouter Beke

  • 1 december 2020

De afgelopen maanden zijn niet eenvoudig geweest en de komende maanden zullen niet eenvoudig zijn. De coronacrisis heeft een grote impact op heel onze samenleving, maar in het bijzonder op kwetsbare mensen. Gelukkig kunnen deze mensen rekenen op de inzet en het werk van heel wat organisaties in zorg, in welzijn, in armoedebestrijding, … of algemeen: sterk sociaal werk.

Dat sociaal werk verloopt misschien wel wat meer op de achtergrond, minder in het dagelijkse maatschappelijke debat. Maar daarom niet minder noodzakelijk, niet minder cruciaal om samen als echte en hechte samenleving door de crisis te komen.

Minister Wouter Beke vond het daarom goed om een boodschap te richten aan al die sociaal werkers in heel wat organisaties in de domeinen Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding. Met deze video wil minister Beke jullie bedanken voor de niet aflatende inzet.

Bekijk de videoboodschap hier