Boosterprik: Volgorde van vaccineren

  • 6 december 2021

Volgorde van vaccineren

Reeds gevaccineerd/uitgenodigd

85-plussers en personen met een immuunstoornis kregen als eerste een derde prik. Opgelet, voor hen gaat het dus om een derde prik om hun basisvaccinatieschema te vervolledigen. Deze beide doelgroepen konden hun derde prik reeds krijgen vanaf ten minsten 28 dagen na hun laatste dosis. Er is nog geen 100% zekerheid, maar de kans bestaat dat ook zij, 6 maanden na hun derde prik, nog een boostervaccin zullen moeten krijgen.

Nadien kregen 65-plussers en even later zorgaanbieders hun herhalingsvaccinatie of boosterprik. Ook de burgers, gevaccineerd met Johnson en Johnson werden naar voor geschoven, doordat hun intervaltermijn versneld werd van 4 maanden naar 2 maanden.

Op basis van bovenstaande richtlijnen werden binnen Eerstelijnszone burgers uitgenodigd tot Kerstmis. 

Toekomst

Vanaf nu zijn er geen onderscheiden doelgroepen meer en is enkel nog het intervaltermijn bepalend voor de volgorde waarin wordt uitgenodigd:

  • De tijd tussen de basisvaccinatie en de boostervaccinatie met Johnson en Johnson (1 prik) is minstens 2 maanden
  • Voor AstraZeneca (2 prikken) is dit minstens 4 maanden.
  • Bij wie gevaccineerd werd met een Pfizer- of Moderna-vaccin geldt een tussentijd van minstens 6 maanden.

Binnen deze groepen wordt uitgenodigd volgens leeftijd!

Het is dus niet zo dat wie het langst geleden gevaccineerd is, nu eerst voor de boostervaccinatie uitgenodigd kan worden.

Opgelet: enkel burgers ouder dan 18 jaar kunnen een herhalings- of boostervaccinatie aangeboden krijgen

Naast de extra prikken worden tussendoor ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart:

  • Kinderen die 12 jaar worden, nieuwe burgers en tweede kansers zullen actief opgeroepen worden om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum.
  • Personen die hun eerste en/of tweede dosis gemist / geweigerd hebben, kunnen contact opnemen met ons callcenter voor een afspraak.

Boosterprik na vaccinatie met Johnson en Johnson

Alle burgers, gevaccineerd met Johnson en Johnson, voor wie hun intervaltermijn van 2 maanden reeds voorbij is, zijn binnen onze Eerstelijnszone reeds uitgenodigd. 

Ben jij gevaccineerd met Johnson en Johnson vóór eind september en heb je nog geen uitnodiging ontvangen, dan vragen wij jou om contact op te nemen met ons callcenter op 0800 99 502 of vaccinatie@elzdender.be. Wij zullen jou dan zo snel mogelijk een afspraak geven.

Boosterprik voor mensen met gemengde vaccinatieschema’s

In uitzonderlijke omstandigheden is het soms gebeurd dat mensen een gemengd vaccinatieschema kregen (eerste en tweede prik van een ander vaccintype). Door dit gemengd vaccinatieschema worden deze burgers niet herkend en komen zij niet in de vaccinatie code database, van waaruit de uitnodigingen vertrekken (het systeem verwacht 2 identieke prikken, maar vindt er maar 1).

Wij roepen mensen die in dit geval zijn op om contact op te nemen met ons callcenter (0800 99 502 of vaccinatie@elzdender.be), zodat wij hen manueel kunnen inboeken.