Inschrijven voor de kickoff is mogelijk via inschrijvingslink Born in Belgium RupeLaar

Graag stellen wij u het RIZIV-project Born in Belgium Professionals voor.

Het project wil hulpverleners ondersteunen, met behulp van een digitale tool, in de screening en opvolging van (psychosociaal kwetsbare) zwangere vrouwen.

Voor de realisatie van dit project in Vlaanderen hebben het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (PMG) en het RIZIV-project de krachten gebundeld om de tool te implementeren in algemene ziekenhuizen en zorgactoren in de eerste lijn.

De tool omvat handvatten die het gesprek tussen zorgverleners en de zwangere vrouw kunnen ondersteunen om potentiële kwetsbaarheden te identificeren en zorg op maat voor te stellen.

Verder ondersteunt het instrument de communicatie en zorgcontinuïteit tussen zorgverleners en kan het gekoppeld worden aan elektronische patiëntendossiers en digitale platforms die gebruikt worden door eerstelijnspartners (zowel medisch als psychosociaal).

De privacy van de zwangere vrouw wordt daarbij gewaarborgd. Tenslotte wordt voor de uitbouw van dit instrument samengewerkt met de Sociale Kaart zodat zorgpartners die met de tool aan de slag gaan meteen ook zicht hebben op het lokaal zorgaanbod dat tegemoet kan komen aan de specifieke noden van de zwangere vrouw.

Het instrument is niet alleen wetenschappelijk onderbouwd, maar bouwt tevens voort op concrete ervaringen uit de praktijk. Doelstelling is te komen tot geïntegreerde perinatale zorg over lijnen en sectoren heen en daarmee een bijdrage te leveren aan kwaliteitsvolle zorg in de eerste 1000 dagen van het leven.

Het team van Born in Belgium Professionals en project PMG ondersteunt zorgverleners in de implementatie van de tool: technische integratie, maken van afspraken rond het gebruik van de tool over de zorglijnen heen, voorzien van opleiding en verbinding maken met psychosociale actoren uit de regio. Samen met de Eerstelijnszone RupeLaar willen we jullie meenemen in dit verhaal en nodigen we jullie uit voor een netwerkmoment.

Een warme oproep aan elke hulpverlener die begeleiding biedt aan (o.a.) kwetsbare zwangere vrouwen. Ieder speelt binnen zijn expertise een belangrijke rol in dit verhaal.

Samen kunnen we nog meer inzetten op preventie en, voordat de baby geboren wordt, het gezin voorzien van de nodige ondersteuning.

Meer informatie over het project kan u ook vinden op onze website https://borninbelgiumpro.be/ of u kan vrijblijvend een webinar volgen.