Wist je dat er voor personen met een (arbeids)beperking of gezondheidsproblematiek enkele bijzondere mogelijkheden bestaan op het vlak van tewerkstelling? Zij kunnen na een screening door VDAB aan de slag in een collectief maatwerkbedrijf of bij een reguliere werkgever via het individuele maatwerk.

Is het maatwerk-landschap voor jou onbekend terrein? En wil je hiermee graag een eerste kennismaking?

Eerstelijnszone Dender, DDS streekregisseurs en VDAB slaan daarom de handen in elkaar voor deze Boterhammen en Soep rond individueel en collectief maatwerk.

Wat komt aan bod?

Jyoti Hullebus (VDAB) beantwoordt volgende vragen:

 • Wat is individueel maatwerk? (nieuw sinds 1 juli 2023)
 • Wat is collectief maatwerk?

 • Naar wie verwijs je door als je patiënt of cliënt vragen heeft over maatwerk?

Hierna stellen De Kemphaan, Wase Werkplaats, Groep Intro, Kiemkracht en Wase Werkplaats uit Eerstelijnszone Dender hun maatwerkbedrijf graag aan jullie voor:

 • Waar zijn ze gevestigd?

 • Welk soort werk bieden ze aan?

 • Hoe verwelkomen ze (potentiële) nieuwe werknemers?

Andere maatwerkinitiatieven in onze zone kunnen hun aanbod bekend maken op een foldertafel.

Hoe komt jouw folder hier op?

 • Schrijf je ook in voor deze Boterhammen en Soep, breng de folders mee en geef ze een plaatsje op de foldertafel.

 • Kan je er niet bij zijn? Neem met ons contact op via info@elzdender.be of 052/69 03 28 en dan spreken we af hoe de folders tot bij ons geraken.

Voor wie?

Deze Boterhammen en Soep is voor medewerkers binnen de Eerste Lijn die in contact komen met burgers

 • die moeite hebben met het vinden en/of uitvoeren van een job

 • door een gezondheidsprobleem of beperking

 • dit kan zowel van cognitieve, psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard zijn.

We denken onder andere aan medewerkers van de mutualiteit, sociale huizen, lokale besturen, gezinszorgdiensten en CAW-medewerkers. Maar ook zelfstandige zorgverstrekkers zoals dokters, apothekers, kinesitherapeuten,… zijn uiteraard meer dan welkom.

Praktische informatie

Tijdstip: 17 oktober 2023
Locatie: AZ Sint-Blasius (grote vergaderzaal)


Het programma ziet er als volgt uit:

 • Vanaf 11u45: Ontvangst met een broodje en soep*
 • 12u15-12u30: toelichting door Jyoti Hullebus (VDAB)

 • 12u30-13u30: voorstelling van de maatwerkbedrijven

* Ook tijdens de toelichting blijven de soep en broodjes staan zodat je met een gevulde maag terug aan de slag kan.

Inschrijven

Inschrijven is gratis en kan via deze link.

Gelieve in te schrijven voor 13 oktober 2023.

dinsdag 17 oktober 2023, 11:45 - 14:00
AZ Sint-Blasius Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
gratis