Dit is een intermutualistisch project, uitgewerkt en uitgevoerd door Sibe, het lokaal bestuur en de mutualiteiten.

Via een 'brede kijk op gezondheid' worden groepen samengesteld en wordt gekeken naar hun kijk op wat gezondheid is en hoe dit georganiseerd wordt in hun buurt en wat er kan aangepast worden. Dit doen we aan de hand van de tool van positieve gezondheid.

De praatsessies worden begeleid door een lesgever in die tool.

Uit de praatsessies worden dan actiefiches opgesteld, gericht aan het lokaal bestuur, de organisaties en de mogelijke partners. Dit om hen te motiveren om een verandering op maat te bekomen voor de kwetsbare burgers.

Het project is een unieke kans om een kwetsbare groep een stem te geven aan wat voor hen belangrijk is rond het thema gezondheid (en dit begrip wordt zeer ruim geïnterpreteerd).

Meer info over dit project vind je ook op de website van SIBE: Brede kijk op gezondheid - Samen is beter of via dit artikel: Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit - Groen Torhout

De tool van positieve gezondheid:

Positieve gezondheid is één van de tools die gebruikt wordt in Doelgerichte zorg.

Deze eenvoudige tool is laagdrempelig en kan zowel individueel als in groep gebruikt worden. Het spinnenweb-model is aanpasbaar en zeer visueel. Het is dus ook geschikt voor personen met een anderstalige achtergrond.

Het is een interactieve methode waarbij er breder wordt gekeken naar verschillende aspecten van gezondheid.

Deze zes dimensies worden besproken:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van het leven
  • Meedoen
  • Dagelijks leven