Brede oproep lidmaatschap!!!

  • 29 januari 2020

Oproep lidmaatschap ELZ Regio Aalst. 

Beste partner van de zone,

Hierbij willen we u warm maken en oproepen om lid te worden van de VZW Eerstelijnszone Regio Aalst!

De leden van de eerstelijnszone (hopelijk alle eerdere veranderforum leden) en hun gemandateerden worden in de komende tijd onze belangrijkste aanspreekpunten voor de verdere uitbouw van de zone.

Denk er dus in de komende dagen (en voor 22 februari 2020) aan om ons uw lidmaatschapsformulier over te maken als u dat nog niet deed. (via janpalstermanselaalst@gmail.com

Klik hier voor het formulier voor rechtspersonen (organisaties).

Klik hier voor het formulier voor individueel lidmaatschap.

Bijkomende informatie over de zone en verslagen vindt u makkelijk terug via https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-regio-aalst

Mogen we ook vragen om deze uitnodiging te delen met mogelijke geïnteresseerden uit uw netwerk.

Medio maart 2020 roepen we alle leden per cluster samen, om per cluster de stemgerechtigde leden binnen de algemene vergadering te bepalen. We maken de data voor deze overleggen later deze maand bekend.

Noteer zeker ook 17 maart 2020 (20u30) in uw agenda voor het eerste ledenforum van de zone.

Aarzel niet om ons te contacteren als u nog vragen hebt.