De twee PZON-vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van de zorgraad gingen in 2022 op zoek naar een manier om de personen met een zorg en ondersteuningsnood, mantelzorgers, vrijwilligers meer te betrekken.

Er werd een klankbordgroep opgericht die sinds kort de naam "Burgerplatform" heeft gekregen.

We komen jaarlijks vijf keer samen en werken rond thema's die door de deelnemers zelf worden gekozen. We organiseren ook samen met de participatieraad Gezonde buurt CM enkele activiteiten.

De signalen die vanuit deze groep komen worden besproken met betrokken netwerkpartners en worden teruggekoppeld aan de bestuursleden van de zorgraad.