Buurten op den Buiten

  • 12 januari 2022

"Buurten op den Buiten" is een projectoproep voor financiële steun tot €5.000 voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten tussen buurtbewoners bevorderen. 

Deze oproep is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Enkel gemeenten die door de Vlaamse Landmaatschappij aangeduid zijn als plattelandsgebied komen in aanmerking. 

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Volgende actoren die gevestigd zijn in een landelijke gemeente kunnen een dossier indienen: buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele of feitelijke vereniging (bv. een buurtcomité); lokale organisaties die een activiteit ontwikkelen met buurtbewoners; lokale besturen die samen met buurtbewoners een dynamiek op gang willen brengen.

 

Meer informatie: vind je terug op deze website. Je vindt er de volledige oproeptekst en informatie over de gemeenten en het type projecten dat in aanmerking komt.