Buurtgerichte zorg ELZ Pallieterland

Projectoproep Zorgzame Buurten

De komende jaren wil de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, sterk inzetten op zorgzame buurten. Daarom lanceert het Departement WVG een projectoproep gericht op welzijns- en zorgorganisaties, zorgraden en lokale besturen.

Zorgzame Buurten?

Zorgzame buurten vormen een onmisbaar puzzelstuk op weg naar geïntegreerde zorg waarbij de persoon en zijn levensdoelen centraal staan. Via zorgzame buurten willen we samen met het welzijns- en zorgterrein en de lokale besturen inzetten op drie pijlers:

  • Participatie van de buurt en inclusie;
  • Het verbinden van informele en formele zorg;
  • Intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit.

Zorgzame buurten ontstaan bottom-up, in de buurten, met lokale trekkers waaronder de welzijns- en zorgorganisaties, de zorgraden van de eerstelijnszones en de lokale besturen.

Waarom een project indienen?

De projecten starten op 1 maart 2022 en lopen tot 29 februari 2024.

Als geselecteerd project kan je - samen met je netwerk - rekenen op een subsidie van maximaal 50.000 euro per project, per projectjaar, maar ook op intensieve begeleiding op het vlak van het opstellen van een goede buurtanalyse, participatief werken met de buurt, impactgericht werken aan de hand van een veranderingstheorie, … georganiseerd door een consortium dat gecoördineerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.

De oproep geeft je de kans om – samen met andere partners in de buurt – een voorloper te zijn in toekomstgericht beleid, om een betere dienstverlening te bieden aan de eigen buurtbewoners, cliënten en patiënten en om in een leertraject te kunnen stappen met een brede toepassing in het management en de werking van je organisatie.

Voorwaarden?

Alle details van de oproep vind je in de oproeptekst. Voor onze visie op zorgzame buurten alsook een leidraad verwijzen we naar het inspiratiekader.

De oproeptekst, het inspiratiekader, inspirerende voorbeelden en contactinformatie vind je terug op de website www.zorgzamebuurten.be .