Buurtgerichte zorg in ELZ Westhoek

De Vlaamse Regering besliste om samen met de lokale besturen te investeren in zorgzame buurten. Dit voornemen kadert ook binnen het relanceplan Vlaamse veerkracht waarmee de Vlaamse Regering het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de samenleving wil versterken. Ze doet dat door een financiële impuls te voorzien voor minstens 100 zorgzame buurt-projecten. Als welzijns- en zorgorganisatie, lokaal bestuur of zorgraad kan je zelf een project indienen. Om meer te weten te komen, klik hier.

Continuïteit van zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid in de eerstelijnszone. Als zorg- of hulpverlener vul je anderen aan in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood. Als lid van de eerstelijnszone werk je dan ook vanzelfsprekend mee aan buurtgerichte zorg. Het is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt. Ook de erkende woonzorgcentra en lokale besturen in de eerstelijnszone zetten hun schouders onder buurtgerichte zorg.