Buurtgerichte zorg in Gent

In de eerstelijnszone is continuïteit van zorg een gedeelde verantwoordelijkheid. Als zorg- of hulpverlener vul je anderen aan in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood.

Professionele, vrijwillige en informele zorg

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt.

Ook de erkende woonzorgcentra en lokale besturen in je eerstelijnszone zetten hun schouders onder buurtgerichte zorg.

Sociale regisseurs in Gent

In Gent voorziet het lokaal bestuur in zes 'sociale regisseurs'. Zij zijn op het vlak van samenleving en welzijn hét aanspreekpunt voor wijkgebonden diensten en organisaties. In verschillende wijken wordt er zo ingezet op buurtgerichte zorg.