Kaart_ELZ_NL

In de eerstelijnszone is continuïteit van zorg een gedeelde verantwoordelijkheid. Als zorg- of hulpverlener vul je anderen aan in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood.

Professionele, vrijwillige en informele zorg

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt.

Ook de erkende woonzorgcentra en lokale besturen in je eerstelijnszone zetten hun schouders onder buurtgerichte zorg.