Buurtzorg ELZ Waasland

Nood

De buurt is de omgeving waar mensen zich thuis voelen en gewaardeerd worden. Het lokaal dienstencentrum van morgen moet vooral inzetten op de sociale cohesie in de buurt. Het heeft een belangrijke rol in het voorkomen van vereenzaming en van (toenemende) zorgafhankelijkheid.

Doelgroep

Burgers op buurtniveau (omgeving Lokale Dienstcentra) 

Beoogde impact 2021

Samenwerking tussen formele eertelijnsdienstverlening en informele structuren opzetten om informatie-overdracht te faciliteren alsook participatie te bevorderen op buurtniveau zodat dit bijzonder laagdrempelig werkt. Concrete voorstellen worden uitgewerkt op basis van buurtanalyse zodat deze maximaal aansluit bij de behoeften van deze buurt. 

Contact

info@elzwaasland.be