Covid-19 Update

Oprichting Covid-19 Cel

De zorgraden hebben een belangrijke rol bij de lokale beheersing van de pandemie: het beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Om deze rol volop te kunnen uitoefenen is er een Covid-19-cel opgericht binnen ELZ Schelde-Leie. Zowel leden van de zorgraad, externe experten vanuit de verschillende disciplines (1e en 2de lijn) als een intergemeentelijke vertegenwoordiger van de lokale besturen zijn hierin actief.

Regionale samenwerkingsovereenkomst en Nuttige Covid-19 telefoonnummers

Op 1 juli ’20 is er een samenwerkingsovereenkomst op regionaal niveau van start gegaan tussen de eerstelijnszones Scheldekracht, Gent, Oost- en West Meetjesland en Schelde-Leie (cluster 10). ​​Hieruit vloeide de oprichting van een gezamenlijk aanspreekpunt voort in het kader van de corona pandemie: aanspreekpunt.regiogent@gezondplus.be.  Deze overeenkomst loopt tot 30/6/2021 voor het uitoefenen van bijkomende opdrachten in kader van de bestrijding van de pandemie.

Psychologische ondersteuning voor hulpverleners en burgers

De Covid-19-pandemie heeft een grote psychosociale impact voor iedereen, zowel voor hulpverleners als voor andere burgers.  Wij geven u graag een overzicht van enkele initiatieven en diensten die hulp en ondersteuning kunnen bieden bij psychosociale problemen in deze moeilijke periode.

Testcentrum, triagecentrum, tracing en huisbezoeken in ELZ Schelde Leie

 

Personeelsondersteuning

De huidige coronasituatie heeft voor velen een negatieve invloed op het personeelsbestand. Vanuit de eerstelijnszone willen we dan ook ondersteuning bieden waar nodig om het vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hieronder vindt u de link naar een overzicht van oplossingsmogelijkheden voor voorzieningen bij gebrek aan personeel. Indien u via deze kanalen geen oplossing vindt, kunnen personeelsnoden of –ondersteuning gemeld worden via onze eerstelijnszone (info@elzscheldeleie.be).

Mantelzorgondersteuning

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven ter bevordering van het psychosociaal welzijn van mantelzorgers.  

Kind en Gezin: noodopvang voor asymptomatische kinderen

Er zijn heel wat asymptomatische kinderen die omwille van een hoog-risico contact niet meer naar de opvang of school kunnen.  Voor opvangvragen mag je contact opnemen met de Diensten voor Thuisopvang van Zieke Kinderen.  Hou er rekening mee dat opvang door eigen netwerk altijd de eerste optie is en er voorrang moet worden gegeven aan opvangvragen van ouders die in een zorginstelling werken.