Jij bent ongetwijfeld al op de hoogte van de RIZIV-conventie Eerstelijns-psychologische zorg (EPZ). Deze conventie wordt momenteel uitgerold in Vlaams-Brabant door ggz-netwerken Diletti, Yuneco en SaHVA?!. Ondertussen is de communicatiecampagne hieromtrent gestart. Ook jij kan in ELZOH een rol spelen in het toeleiden van mensen met psychische klachten.

Eerstelijnspsychologische zorg in het kort

Gemiddeld wachten mensen 6 tot 10 jaar na de eerste psychische klachten voordat ze de stap zetten naar psychologische hulp. De conventie EPZ maakt deze zorg nu toegankelijker zodat mensen sneller de stap zetten naar preventieve of vroegtijdige hulp.

Geconventioneerde klinische psychologen en orthopedagogen bieden hierbij terugbetaalde begeleiding aan. Deze is kortdurend en is gericht op lichte tot matige klachten. De hulp wordt op een laagdrempelige manier aangeboden, dichtbij de burger. Hierbij zijn zowel individuele- als groepssessies mogelijk.

Meer info over de conventie en de deelnemende eerstelijnspsychologen vind je vanaf nu op www.epzvlaamsbrabant.be.

Om mensen met beginnende psychische klachten vroegtijdig toe te leiden naar zorg, zijn eerstelijnsactoren belangrijke sleutelfiguren.
Daarvoor is jouw hulp nodig.

Wat kan jij doen?

Wees alert voor beginnende psychische problemen bij jouw patiënten of cliënten. Wees extra aandachtig voor de meest kwetsbaren onder hen die deze terugbetaalde, laagdrempelige zorg het meest kunnen gebruiken.
Ga het gesprek met hen aan en verwijs tijdig door. Je kan hierbij gebruik maken van het campagnemateriaal, dat zowel gericht is op burgers, als op hulpverleners.

Heb je nog vragen rond deze campagne of de conventie? Wil jij met jouw organisatie EPZ aanbieden aan jouw cliënteel en een samenwerking bespreken?

Video 'EPZ in een notendop' (6 min.)

Video's