Centraal aanmeldpunt mentaal welzijn voor huisartsen

  • 5 april 2022

In de regio Zuid-West-Vlaanderen werd een centraal aanmeldpunt mentaal welzijn voor huisartsen opgericht als antwoord op het complex hulpverleningslandschap.

Het centraal aanmeldpunt ontstondĀ vanuit een samenwerking tussen het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen, de huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Het CAW Zuid-West-Vlaanderen neemt hierin de trekkersrol op. Meer info.