Centrale aanmelding welzijnsvragen - GBO

Via het centrale aanmeldformulier kan je als hulpverlener een cliënt/patiënt aanmelden met gelijk welke welzijnsvraag bij het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Algemeen Welzijsnwerk (CAW), het OCMW Leuven en de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten onder regie van de stad Leuven. 

Je kan bij deze diensten terecht met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van deze onthaaldiensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Een onthaalmedewerker helpt om welzijnsvragen te verhelderen, heeft oog voor de samenhang van problemen en gaat na of iemand recht heeft op sociale voordelen. Als de onthaalmedewerker zelf geen oplossing kan aanreiken voor het probleem, dan zal hij doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Hoe werkt het?

  • Je vult het online aanmeldingsformulier in en geeft hierin ook alvast mee voor welke welzijnsvraag je wenst aan te melden. Geef best, in overleg met uw cliënt/patiënt al wat achtergrondinformatie mee.
    Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kan je dit ook vermelden in het formulier.
  • Een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met uw cliënt/patiënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste afspraak in te plannen.
  • Als dat gelukt is laten we je dit weten, als je hebt aangegeven op het formulier dat je graag feedback krijgt. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.
  • Wanneer we na 3 pogingen jouw cliënt niet kunnen bereiken, wordt je gecontacteerd via mail om je hierover te informeren. Daarvoor vraag je toestemming aan de cliënt. Dit geeft je de kans om dit opnieuw actief met uw cliënt te bespreken.