Centrale aanmelding welzijnsvragen - GBO Leuven

Hoe werkt het GBO

  • Je vult het online aanmeldingsformulier in en geeft hierin ook alvast mee voor welke welzijnsvraag je wenst aan te melden. Geef best, in overleg met uw cliënt/patiënt al wat achtergrondinformatie mee.
    Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kan je dit ook vermelden in het formulier.

  • Een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met uw cliënt/patiënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste afspraak in te plannen.

  • Als dat gelukt is laten we je dit weten, als je hebt aangegeven op het formulier dat je graag feedback krijgt. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.

Wanneer we na 3 pogingen jouw cliënt niet kunnen bereiken, wordt je gecontacteerd via mail om je hierover te informeren. Daarvoor vraag je toestemming aan de cliënt. Dit geeft je de kans om dit opnieuw actief met uw cliënt te bespreken.