Clusteroverleg ELZ Gent

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Wij nodigen je van harte uit voor het clusteroverleg op donderdag 21 maart 2019.

Clusteroverleg Welzijn
•    Datum en uur: donderdag 21 maart om 12u 
•    Locatie: CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent

Clusteroverleg Gezondheid
•    Datum en uur: donderdag 21 maart om 20u 
•    Locatie: WZC Ter Hovingen, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge

De inschrijvingen zijn afgelopen

 

Dit clusteroverleg wordt georganiseerd in het kader van de Eerstelijnszone Gent. We moeten immers eind 2019 bij de Vlaamse Overheid een erkenningsdossier indienen voor een voorlopige zorgraad. Deze zorgraad zal ELZ Gent aansturen. (De door jou gekende structuren ‘veranderforum’ en ‘veranderteam’ zullen op termijn verdwijnen aangezien deze enkel tot doel hadden ELZ Gent op te starten.)

Om deze voorlopige zorgraad vorm te geven, baseren we ons op de Vlaamse richtlijnen. Bij deze richtlijnen wordt er uitgegaan van vier verplichte clusters:

•    cluster gezondheidszorg
•    cluster welzijn
•    cluster lokale besturen (slechts 1 lokaal bestuur in onze ELZ - stemt intern af)
•    cluster persoon met zorg- en ondersteuningsnood (burgers - stemmen apart af, meer info via info@elzgent.be)

Elke cluster vaardigt personen af die in de zorgraad zullen zetelen. De vier verplichte clusters, kunnen er ook voor kiezen om nog enkele optionele partners te laten toetreden tot de voorlopige zorgraad. In de Vlaamse richtlijnen vindt u meer details.

Op het veranderforum van 17 januari werd een eerste voorstel voor de zorgraad besproken. Op basis van de feedback werd dit voorstel aangepast voor verdere bespreking binnen de clusters. Dit nieuwe voorstel is hier terug te vinden.

Om tot een gedragen samenstelling te komen, is het belangrijk dat alle organisaties en/of beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn op dit clusteroverleg. Ter voorbereiding is het nuttig hierover binnen je eigen beroepsgroep (indien deze georganiseerd is) reeds over te spreken, om tot een gedragen voorstel te komen. Indien er voldoende voorbereiding is geweest en terugkoppeling naar de achterban, kunnen jullie ervoor kiezen om een paar mensen jullie groep te laten vertegenwoordigen in dit clusteroverleg. 

Op het clusteroverleg is het alvast de bedoeling volgende vragen te bespreken:
•    Hoe willen wij onze cluster invullen? 
•    Kunnen we werken met een titularis-plaatsvervanger per zitje om zo iedereen actief te kunnen betrekken?
•    Welke kandidaten schuiven wij naar voor? 
•    Hoe organiseren we de communicatie en afstemming met de achterban? Welke ondersteuning hebben wij hiervoor nodig?
•    Welke optionele partners stellen wij voor om in de zorgraad te zetelen? 
•    Is er een kandidaat-voorzitter binnen de cluster? 
•    Is een volgend clusteroverleg op 14 mei nodig? 


Met vriendelijke groet,

Het veranderteam Eerstelijnszone Gent