Clusteroverleg ELZ Scheldekracht

  • 12 juni 2019

Het clusteroverleg draait op volle toeren! Elke cluster kwam intussen reeds één of meerdere keren samen om de evolutie naar de zorgraad te bespreken en actiepunten te formuleren voor de eerstelijnzone.

Hierbij geven we graag de data weer van de komende overlegmomenten:

 

Data clusteroverleg ELZ Scheldekracht - juli 2019

Meer informatie over het clusteroverleg is terug te vinden op onze website via deze link.

Inschrijving voor deze bijeenkomsten kan via info@elzscheldekracht.be